Verspreid over de Parade zullen verschillende kramen worden geplaatst. Deze worden versierd met verlichting door Loco Concepts. De kramen zullen worden bemand door zowel ondernemers van de Parade zelf, als door externe deelnemers. Ook zal het entertainment worden verzorgd. De focus ligt hierbij op muziek, steltenlopers, de kerstman, wandelende cadeautjes en een kerstkoor.